Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok sa riadi zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy boli pred zverejnením anonymizované, t.j. došlo k zneprístupneniu informácií v zmysle infozákona(rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianského preukazu, cestovného dokladu, alebo iného dokladu preukazujúceho totožnoť osoby, podpis, číslo účtu v banke, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa,..)

Zverejňovaniu nepodliehajú služobné zmluvy, pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce, zmluvy týkajúce sa burzových obchodov, odplatné zmluvy týkajúce sa cenných papierov, zmluvy uzavierané v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, zmluvy, ktorých učelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba, alebo trest odňatia slobody, zmluvy, ktorých účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

Mesto Krásno nad Kysucou

Od 1.1.2011 do 28.2.2013 sú faktúry zverejnené vo forme rozšírených mesačných výpisov dodávateľských a odberateľských kníh, ktoré obsahujú zoznam všetkých doručených/vystavených faktúr.

Od 1.1.2011 do 28.2.2013 sú objednávky zverejnené vo forme týždenných výpisov všetkých vystavených objednávok.

Od 1.3.2013 sú objednávky, faktúry a zmluvy zverejňované na https://krasnonadkysucou.digitalnemesto.sk.

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.

Nakoľko nemá vlastnú webovú stránku, zverejňuje zmluvy od 1.1.2017 v Obchodnom vestníku.

Krasbyt, s.r.o.

Nakoľko nemá vlastnú webovú stránku, od 1.1.2011 zverejňuje zmluvy na stránkach svojho zriaďovateľa.

Centrum voľného času

Nakoľko nemalo vlastnú webovú stránku, od 1.1.2011 do 30.6.2013 kedy ukončilo svoju činnosť zverejňovalo zmluvy na stránkach svojho zriaďovateľa.

Vodárenské združenie Stredných Kysúc

Nakoľko nemá vlastnú webovú stránku, od 1.1.2011 zverejňuje zmluvy na stránkach svojho zriaďovateľa.

Materská škola Lesnícka

Nakoľko nemá vlastnú webovú stránku, od 1.1.2014 zverejňuje zmluvy na stránkach svojho zriaďovateľa.

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
NázovOd-doOdkaz
Mesto Krásno nad Kysucou 1.1.2011 - 28.2.2013

1.3.2013 - "trvá"
www.zfo.mestokrasno.sk/mestokrasno

www.digitalnemesto.sk
Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 1.1.2017 - "trvá" Obchodný vestník
Krasbyt, s.r.o. 1.1.2011 - "trvá" www.zfo.mestokrasno.sk/krasbyt
Centrum voľného času 1.1.2011 - 30.6.2013(ukončenie činnosti) www.zfo.mestokrasno.sk/cvc
Vodárenské združenie Stredných Kysúc 1.1.2011 - "trvá" www.zfo.mestokrasno.sk/vodarne
Materská škola Lesnícka 1.1.2014 - "trvá" www.zfo.mestokrasno.sk/mslesnicka

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

V prípade otázok alebo problémov s funkčnosťou systému, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho webového formulára.

Zverejňovanie na portále Digitálne mesto je zabezpečené v spolupráci s dodávateľom informačného systému mesta, firmou Datalan, s.r.o.

Logo Datalan