Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 19
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
07. 01. 2014 Zmluva o nájme - Dodatok č. 1 - Oprava tlačovej chyby

Obec Stará Bystrica

pdf 563 KB
06. 09. 2013 Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve zo dňa 28.09.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.10.2012

Hant Stredné Kysuce, s.r.o.

pdf 7.34 MB
05. 09. 2013 Zmluvy o umiestnení a výstavbe domovej čerpacej stanice splaškových vôd - Zborov nad Bystricou

Verejný obstarávateľ: Vodárenské združenie Stredných Kysúc
Vlastník pozemku: občania obce Zborov nad Bystricou

pdf 15.64 MB
05. 09. 2013 Zmluvy o umiestnení a výstavbe domovej čerpacej stanice splaškových vôd - Stará Bystrica

Verejný obstarávateľ: Vodárenské združenie Stredných Kysúc
Vlastník pozemku: občania obce Stará Bystrica

pdf 16.72 MB
05. 09. 2013 Zmluvy o umiestnení a výstavbe domovej čerpacej stanice splaškových vôd - Oščadnica

Verejný obstarávateľ: Vodárenské združenie Stredných Kysúc
Vlastník pozemku: občania obce Oščadnica

pdf 27.86 MB
05. 09. 2013 Zmluvy o umiestnení a výstavbe domovej čerpacej stanice splaškových vôd - Nová Bystrica

Verejný obstarávateľ: Vodárenské združenie Stredných Kysúc
Vlastník pozemku: občania obce Nová Bystrica

pdf 8.94 MB
05. 09. 2013 Zmluvy o umiestnení a výstavbe domovej čerpacej stanice splaškových vôd - Krásno nad Kysucou

Verejný obstarávateľ: Vodárenské združenie Stredných Kysúc
Vlastník pozemku: občania mesta Krásno nad Kysucou

pdf 15.06 MB
05. 09. 2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve-obec Oščadnica

Budúci predávajúci: Obec Oščadnica
Budúci kupujúci: Vodárenské združenie Stredných Kysúc

pdf 4.52 MB
05. 09. 2013 Zmluva o nájme-Mesto Krásno nad Kysucou

Nájomca: Vodárenské združenie Stredných Kysúc
Prenajímateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

pdf 101 KB
05. 09. 2013 Zmluva o nájme-Obec Stara Bystrica

Nájomca: Vodárenské združenie Stredných Kysúc
Prenajímateľ: Obec Stara Bystrica

pdf 101 KB
29. 01. 2013 Dodatok č. 1-2012 k inominátnej zmluve č. 145-2011

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,

pdf 820 KB
29. 01. 2013 Dodatok č. 1-2012 k zmluve č. 144-2011

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

pdf 784 KB
29. 10. 2012 Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve uzatvorenej dňa 28.09.2012

HANT Stredné Kysuce s.r.o.

pdf 9.36 MB
19. 10. 2012 Nájomná zmluva

Mesto Krásno nad Kysucou

pdf 1.36 MB
28. 09. 2012 Koncesná zmluva č. 1

HANT Stredné Kysuce s.r.o.

pdf 5.36 MB
20. 05. 2011 Zmluva č. 144-2011 o postúpení investičných práv a povinností

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,

pdf 408 KB
11. 05. 2011 Inominátna zmluva č. 145-2011

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,

pdf 339 KB
04. 05. 2011 Mandátna zmluva ABNKA s.r.o

ABNKA, s.r.o.

pdf 1.51 MB
20. 04. 2011 Mandátna zmluva PROEURO s.r.o.

PROEURO, s.r.o.

pdf 3.74 MB