Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 31
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
18. 11. 2014 Zmluva o elektronických službách

Slovenska sporiteľňa, a.s.
Obchodné podmienky pre poskytovanie a používanie elektronických služieb a platobných kariet Slovenskej sporiteľne, a.s.
Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s.

pdf 1.04 MB
18. 11. 2014 Zmluva o účte Komunal

Slovenska sporiteľňa, a.s.
Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne, a.s.

pdf 971 KB
14. 10. 2014 Zmluva o pripojení č. 5927828189

GTS SLovakia, s.r.o.

pdf 527 KB
01. 02. 2014 Zmluva o podmienkach predaja - Libex, s.r.o.

Libex, s.r.o.

pdf 1.37 MB
21. 01. 2014 Zmluva o dodávke tovaru - Bukov veľkoobchod ovocie-zelenina

Bukov veľkoobchod ovocie-zelenina

pdf 993 KB
20. 01. 2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

pdf 3.75 MB
14. 01. 2014 Zmluva EB-Urbaníková_Janka

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 3.89 MB
14. 01. 2014 Zmluva EB-Šurinová_Katarína

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 3.89 MB
14. 01. 2014 Zmluva EB-Špalková_Helena

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 3.89 MB
14. 01. 2014 Zmluva EB-Šarlaková_Anna

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 3.89 MB
14. 01. 2014 Zmluva EB-PO

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 3.90 MB
14. 01. 2014 Zmluva o postúpení práv a povinností zo zmluvy o bežnom účte

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 3.81 MB
14. 01. 2014 Zmluva o účte Komunal č. 5050732891-0900

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 3.82 MB
14. 01. 2014 Zmluva o účte Komunal č. 5050732878-0900

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 3.82 MB
14. 01. 2014 Zmluva o účte Komunal č. 5050732739-0900

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 3.82 MB
14. 01. 2014 Zmluva o účte Komunal č. 5050732720-0900

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pdf 3.82 MB
12. 01. 2014 Rámcová kúpna zmluva č. 211814

Bidvest Slovakia, s.r.o.

pdf 2.17 MB
08. 01. 2014 Zmluva o dielo č. R_2-2014

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

pdf 2.68 MB
02. 01. 2014 Zmluva o podmienkach dodávok a predaja tovaru - Kysucké pekárne, a.s.

Kysucké pekárne, a.s.

pdf 1.61 MB
02. 01. 2014 Zmluva o dielo - preprava a zneškodňovanie odpadu 200108 a 200125

Eduard Mittelham

pdf 1.26 MB