Zmluvy

Celkový počet uložených dokumentov: 229
Dátum zverejnenia Názov dokumentu Formát súboru Veľkosť súboru
03. 11. 2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011

Úrad vlády Slovenskej republiky

pdf 5.00 MB
01. 11. 2011 Zmluva o dielo č. 1-2011

Krasbyt, s.r.o.

pdf 331 KB
31. 10. 2011 Kúpna zmluva - Zdenko Štrba a Emília Štrbová

Zdenko Štrba a Emília Štrbová

pdf 50 KB
31. 10. 2011 Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Dana Sýkorová

pdf 84 KB
31. 10. 2011 Kúpna zmluva - Zdenko Štrba

Zdenko Štrba

pdf 827 KB
30. 10. 2011 Poistná zmluva - číslo návrhu 0205031406

Kooperativa poisťovňa, a.s.

pdf 2.46 MB
25. 10. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve č. 0055-PRB-2011 zo dňa 22.06.2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

pdf 960 KB
25. 10. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve č. 0054-PRB-2011 zo dňa 22.06.2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

pdf 962 KB
24. 10. 2011 Poistka číslo 6810425243 pdf 428 KB
20. 10. 2011 Kúpna zmluva - Matepharm, a.s.

Matepharm, a.s.

pdf 87 KB
17. 10. 2011 Licenčná zmluva

Katastrálny úrad v Žiline

pdf 1.38 MB
14. 10. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve č. 502/305/2011 o poskytnutí podpory vo forme: úveru

Štátny fond rozvoja bývania

pdf 787 KB
14. 10. 2011 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-0801/005/44

Ministerstvo hospodárstva SR

pdf 5.63 MB
14. 10. 2011 Zmluva o dielo - Webová stránka

Tibor Piňo-Galileo Agency

pdf 2.71 MB
01. 10. 2011 Zmluva o koordinácií prác zamestnancov - Dohoda č. 22/§50j/NS/2011

Ekostav Oščadnica, s.r.o.

pdf 1.36 MB
01. 10. 2011 Zmluva o dielo - Ekostav Oščadnica, s.r.o.

Ekostav Oščadnica, s.r.o.

pdf 4.80 MB
30. 09. 2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby k spisu č. 6/2011

Jozef Sýkora

pdf 2.27 MB
30. 09. 2011 Kúpna zmluva - Severoslovenske vodárne a kanalizácie, a.s.

Severoslovenske vodárne a kanalizácie, a.s.

pdf 1.77 MB
30. 09. 2011 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - Severoslovenske vodárne a kanalizacie, a.s.

Severoslovenske vodárne a kanalizacie, a.s.

pdf 1.35 MB
29. 09. 2011 Zmluva o dielo - Príprava podložia pre stavbu Bytový dom 8 b.j. č. 7, 8, 9

Soar, s.r.o.

pdf 2.07 MB